Klacht indienenNieuwe klacht indienen
1

Heeft u de interne klachtenprocedure van de betreffende dienstverlener doorlopen?

Voordat de Geschillencommissie uw klacht in behandeling kan nemen, dient u de interne klachtenprocedure van de dienstverlener doorlopen te hebben. Dat houdt meestal in dat uw klacht eerst door de klachtenbehandelaar en/of directie van de dienstverlener beoordeeld dient te worden. Mocht u het na het doorlopen van de interne klachtenprocedure niet eens zijn met de afhandeling hiervan, kunt u uw klacht bij de Geschillencommissie indienen.

2

Is het minder dan één maand geleden dat de interne klachtenprocedure is doorlopen?

Indien er meer dan een maand is verstreken sinds u de interne klachtenprocedure heeft doorlopen, is de termijn om uw klacht in te dienen verlopen. Uw klacht kan niet door de Geschillencommissie in behandeling worden genomen.

3

Is de dienstverlener lid van de brancheorganisatie OVAL*?

Of de dienstverlener lid is van OVAL kunt u hier nagaan:

http://www.oval.nl/leden

De Geschillencommissie behandelt in de regel alleen klachten gericht aan dienstverleners die lid zijn van de brancheorganisatie OVAL. Indien de dienstverlener waartegen uw klacht gericht geen lid is van OVAL, kan de Geschillencommissie de klacht alleen in behandeling nemen als de dienstverlener daarmee instemt.

U geeft geen toestemming om uw klacht door te sturen aan de dienstverlener met de vraag of zij akkoord gaat met behandeling van uw klacht door de Geschillencommissie. Uw klacht kan niet door de Geschillencommissie in behandeling worden genomen.

4

Aan welke Geschillencommissie is uw klacht gericht?

De klachtregeling OVAL geldt voor alle OVAL-leden met uitzondering van de gecertificeerde arbodiensten.

De Geschillenregeling Arbodienstverlening geldt voor de gecertificeerde arbodienstverleners, die lid zijn van OVAL. Dit geldt ook voor niet-leden van OVAL, die desgevraagd schriftelijk verklaren de uitspraak van de Commissie te erkennen en in overeenstemming daarmee te zullen handelen.

5

Heeft u op eigen initiatief met de dienstverlener contact opgenomen?

Let op: Alleen wanneer u op eigen initiatief met de dienstverlener contact heeft opgenomen, dan is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing.

Dit houdt in dat artikel 12 van het klachtreglement van toepassing is.

6

Indien u een klacht in wilt dienen bij de Geschillencommissie Arbodiensten, betreft het een klacht over het medisch oordeel van de bedrijfsarts?

De Geschillencommissie is niet bevoegd om te oordelen over een medisch oordeel. Uw klacht kan niet door de Geschillencommissie in behandeling worden genomen. Wellicht kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV of kunt u zich wenden tot het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

7

Heeft u een klacht, die uitsluitend een financiële claim betreft?

De Geschillencommissie is niet bevoegd om te oordelen over een klacht, die uitsluitend een financiële claim betreft. Uw klacht kan niet door de Geschillencommissie in behandeling worden genomen.

8

Heeft u uw klacht reeds bij een rechter ingediend?

De Geschillencommissie is niet bevoegd om een klacht in behandeling te nemen die reeds bij een rechter aanhangig is gemaakt. Uw klacht kan niet door de Geschillencommissie in behandeling worden genomen.