Klacht indienenNieuwe klacht indienen

De Geschillencommissie behandelt klachten over een dienstverlener die zich bezighoudt met het aanbieden van arbodienstverlening, een dienstverlener die lid is van OVAL of een dienstverlener die verklaart de uitspraak van de Commissie te zullen erkennen. U kunt een klacht indienen als u een conflict heeft met uw dienstverlener. Bijvoorbeeld als u zich onjuist behandeld voelt door de arbodienst of ontevreden bent over de klachtafhandeling.

Over de commissie

6yc813hm2l commission

De Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie en wordt ondersteund door een onafhankelijk secretariaat. Hier vindt u tevens het reglement en jaarverslagen.

Procedure

2onuk3yt96 procedure

De Geschillencommissie stelt naar aanleiding van de door u ingediende klacht een onderzoek in en geeft na het onderzoek een oordeel over uw klacht aan de directie van de betreffende dienstverlener.

Veelgestelde Vragen

3bfc72oy6o independent placement

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen rondom het indienen en de behandeling van klachten. Zoek hier het antwoord op uw vraag voordat u contact met ons opneemt.